gsa header

 

Интернет презентација ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА је тренутно у фази реконструкције

 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq kaciga

 

 

Програм пословања за 2019. годину:

 

 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација JN 01-09
Измена и допуна конкурсне документације JN 01-09
 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВИ- „Изградња станова за становање уз подршку у Л7, Л8 и Л9 на локацији у ул.Мајаковског у Нишу“ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА РЕДНИ БРОЈ ЈН БП. 01/19
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВИ- „Изградња станова за становање уз подршку у Л7, Л8 и Л9 на локацији у ул.Мајаковског у Нишу“ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ отвореног поступка за јавну набавку; РАДОВИ - ,,Изградња станова за становање уз подршку у Л7,Л8 и Л9 на локацији у ул.Мајаковског у Нишу"
 
Изградња станова за становање уз подршку у Л7,Л8 и Л9 на локацији у ул.Мајаковског у Нишу
    Конкурсна документација Позив за подношење понуда
 

Питања и одговори:

Питање бр. 1:
- Да ли је меродаван датум са уговора или окончане ситуације обзиром да тражите изведене радове у датом периоду.
- Да ли прихватате уговор који је склопљен априла 2013 године, а окончана ситуација је од децембра 2015 године
- Да ли у таквим случајевима морамо да доставимо привремене ситуације за период од 2014-2018 године тј за период који сте тражили и на тај начин докажемо да смо у захтеваном периоду изводили радове без обзира на годину склапања уговора.
1.Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН 1/18
2.Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН 1/18
Питања везана за јавну набавку 01/18- Изградња станова за становање уз подршку у Л7,Л8 и Л9 на локацији у ул.Мајаковског у Нишу